Storytelling? Vad är det?

Allt och alla har en berättelse. Från den enskilda individen till byar, samhällen och hela världen.
Alltså har även du en berättelse. Och din arbetsplats.

Storytelling handlar om att tala så att andra ser. När man lyssnar till en god berättelse ser man bilder i sitt inre, man känner och upplever något, det är näst bäst efter att vara med om det själv. 

Berättelserna är också det som för människor samman. De kan utgöra vår gemensamma historia, eller vår gemensamma idé om framtiden. Med berättelsernas hjälp kan vi engagera, inspirera och sträva mot samma mål.

Behöver du kunna presentera dig själv, din verksamhet eller en idé på ett levande och fängslande sätt?
Eller behöver personalen på din arbetsplats komma varandra närmare, förstå varandras ansvarsområden och se över hur man kommunicerar?
Jag kan hjälpa till!
På ett kreativt, lustfyllt och roligt sätt arbetar vi fram det ni behöver berätta.

I myternas värld finns hjältar, visioner, hinder och lösningar. Precis som i verkligheten.